Granskningar

Krisen på Migrationsverket


Foto: Vendela Wikström

Den här granskningen hade sin första publicering i maj 2017, följt av intensiv rapportering i början av juni. Uppföljningar gjordes sedan ända tills slutet av året. Granskningen gällde Migrationsverkets mottagningsenhet i region Nord, som nu är nedlagd. I granskningen framkom stora brister i Migrationsverkets rutiner, en social och fysisk arbetsmiljö och maktmissbruk som fick allvarliga konsekvenser för både personal och asylsökande. Personalens egna ord var ”vi klarar inte vårt myndighetsuppdrag”. I samband med denna granskning avgick Migrationsverkets sektionschef i region nord och enhetschefen stängdes av och utreddes för missbruk av tjänsteställning. Hon återvände aldrig till mottagningsenheten. Artiklar ur granskningen finns länkade nedan. Den första artikeln är länkad till ikonen. 

Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Krönika Migrationsverkets genmäle Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15

Den här granskningen nominerades senare till Publicistklubben Norras pris Silversleven. Klicka på bilden nedan för att läsa om det.  

Trakasserades i månaderFoto: Vendela Wikström

Granskningen, som publicerades i Västerbottens Folkblad, handlar om att en manlig elev på Vindelns folkhögskola utsatte flera kvinnliga elever för sexuella trakasserier i månader, innan skolan förflyttade honom. Detta trots att ledningen haft kännedom trakasserierna i princip från och med att de började, några dagar in i höstterminen. I granskningen framkommer också att rektorn under ett möte ställt frågan till en elev om hon är lesbisk. Ett vittne i egenskap av handledare bekräftar uppgiften, men rektorn nekar till att det ska ha sagts. Eleverna har anmält trakasserierna och skolans agerande både till Folkhögskolestyrelsen och Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR. De vill att skolans agerande ska utredas ordentligt. Folkhögskolestyrelsen kom med beskedet att de inte gör någon utredning. Den dåvarande ordförande menade att han inte såg ”flickornas” rapport som en formell anmälan, och uppfattade det inte som att de begärde en utredning, trots att det stod ordagrant. FSR har ännu inte kommit med besked. Artikel 1 är länkad till ikonen. 

Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5

 

Snuslobbyns förvanskade bildFoto: Pixabay

Granskningen, som publicerades i Svenska Dagbladet i oktober 2018, gjorde jag tillsammans med journalisten Lovis Kojo. Snusindustrin startade 2016  Snuskommissionen – en kommission som skulle ge den rättvisande bilden av snuset och dess hälsoeffekter. Ledare blev överläkaren Anders Milton, tidigare ordförande och vd i Sveriges läkarförbund. Han blev tillfrågad av PR-byrån JKL, som haft cigarettföretaget Philip Morris som kund och kritiserats för att använda kontroversiella metoder. Kommissionen publicerade rapporter, med referenser till forskning finansierad av snusindustrin. En av forskarna de refererade till utgav sig för att vara doktor, trots att han aldrig disputerat, och en annan forskade som anställd av Swedish Match. Vissa studier som visade negativa hälsoeffekter av snus exkluderades. Andra överläkare kallar kommissionen för tobakspropaganda. Dess rapporter skickades till alla riksdagsledamöter under processen med den nya tobakslagen. 

Otryggt för fritidsledare - kommunen följer inte beslut och överenskommelserFoto: Vendela Wikström

I granskningen framkom att Umeå kommun använde anställningsformen ”intermittent anställning” som regel på fritidsgårdarna, trots det personalpolitiska målet om tillsvidaresanställningar som norm. 74 av de omkring 90 fritidsledarna i Umeå var intermittent anställda när granskningen genomfördes. Några hade arbetat efter schema i över ett år. De 74 avtalen var dessutom felakigt skrivna, och när avtal gick ut förnyades de utan fritidsledarnas vetskap.

Utlovade tillsvidareanställningar före årsskiftet 17/18 blev aldrig av. Samtidigt skulle en omstrukturering påbörjas, till färre tjänster med högre sysselsättningsgrad. Eftersom fritidsledarna inte fått sina tjänster skulle konsekvensen bli att arbetsgivaren inte behövde ta hänsyn till LAS, lagen om anställningsskydd, då intermittent anställda inte omfattas av den. En av fritidsledarna fick även ett skadestånd på 12 000 kronor på grund av att chefen Dan Vähä bröt mot förtroendemannalagen då han nekade hen att delta på en arbetsplatsträff. 

”Vi har skött det här dåligt”, kommenterade Ari Leinonen (S), ordförande i fritidsnämnden. 
Artikel 1  Artikel 2  Artikel 3

Äldre på LSS-boende fick ta smällen för Den ekonomiska krisen i VindelnFoto: Hanna Eriksson

Tre enheter på LSS-boendet Industrivägen i Vindeln, där äldre personer med psykiska funktionsnedsättningar bor, skulle bli två. Planen var att brukarna från den minsta enheten skulle ges plats på en av de större, genom en utbyggnation. Men en försämrad ekonomisk prognos i socialnämnden stoppade processen.

Ett problem uppstod: Utan att utöka antalet lägenheter skulle endast sju platser finnas, men nio brukare.
– Tre, fyra personer var väldigt krassliga. Det kändes som att de bara väntade tills någon skulle försvinna, säger en anställd.

Ledningen började fråga anhöriga till äldre, sköra personer om man kunde förflytta dem till ett vanligt äldreboende. Metoden är kritiserad. Svaret? Blankt nej. En äldre kvinna med downs syndrom befann sig i livets slutskede, hade ingen anhörig och kunde inte tala. Hon flyttades trots stora protester från personalen till ett korttidsboende cirka 200 meter från Industrivägen. Ledningen menar att det var för hennes bästa. Att det skulle ha att göra med att få ett ledigt rum skulle inte vara rimligt, menar de; ingen kan flytta in hennes lägenhet så länge hon lever.

Från att beslutet fattats skedde flytten inom mindre än ett dygn. Kvinnans hälsa försämrades snabbt när hon kom till den nya miljön, och hon avled fem dagar senare. En Lex Sarah-anmälan gjordes. En sådan ska alltid göras noggrant.Utredningen kom fram till att inget fel gjorts. Det visade sig att socialchefen utsett boendets chef till utredare av beslutet han själv fattat. 
– Personal reagerar ofta på att beslut är fel. Det är inte så konstigt, tänker jag, säger chefen.

Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5