Min historia

Hej!

Det är en spännande tid att vara journalist, och jag känner mig lyckligt lottad som har till yrke att utforska och berätta om vad som pågår i det komplexa samhälle vi lever i. Om det fantastiska, om det häpnadsväckande, om det sorgliga, om missförhållanden. Och om allt däremellan.

Jag heter Vendela Wikström, och jag är född år 1996. Jag är en frilansjournalist som både skriver och fotograferar. Mitt hjärta klappar extra för att göra granskningar, kartläggningar, spännande reportage och personporträtt.

Jag vill berätta historier som annars inte skulle ha berättats, och rikta ljuset mot missförhållanden som annars vore höljda i dunkel. Med det sagt, uppskattar jag även nyhetspulsen på lokaltidningarna i Umeå där jag vikarierar då och då. 

När jag inte utforskar olika ämnen som journalist, utforskar jag gärna naturen, och tackar inte nej till att bestiga en fjälltopp. 

Jag tog journalistexamen vid Umeå universitet våren 2018, men redan året innan genomförde jag en omfattande granskning av Migrationsverkets mottagningsenhet i Umeå. Den publicerades i Folkbladet Västerbotten och nominerades senare till Publicistklubben Norra Norrlands journalistpris Silversleven. 

Mitt mål är att bedriva journalistik som är meningsfull. Jag vill att min journalistik ska bidra till ökad förståelse för olika fenomen i samhället, och jag vill att den ska göra det på ett intresseväckande sätt. Jag har också en stark tro på journalistiken som en viktig demokratisk pelare, och är medveten om att maktpositionen innebär ett stort ansvar. 

För mig är de pressetiska reglerna en moralisk kompass i allt journalistiskt arbete jag gör. I svåra beslut förs också en dialog mellan mig och redaktören. Du som lämnar tips till mig och vill vara anonym kan alltid räkna med källskydd. 

Kontakta mig gärna om du har tips, eller om du är en redaktör och vill samarbeta med mig. 

Bästa hälsningar
Vendela