Vendela

Vendela Wikström, Journalist

Landskapsvyn på bilden här ovanför syns från köksfönstret i mitt barndomshem, i en liten by i Härnösands kommun. Där växte jag upp innan jag flyttade till Umeå för både gymnasie- och universitetsstudier. Våren 2018 tog jag journalistexamen vid Umeå universitet. Jag föddes  1996 med en enorm nyfikenhet och har älskat att skriva, fotografera och dokumentera så länge jag kan minnas.

Sedan hösten 2018 driver jag mitt eget företag som frilansjournalist. Mitt hjärta klappar framförallt för grävande journalistik, kartläggningar, personporträtt och längre reportage. Med det sagt, så uppskattar jag även nyhetspulsen på de lokala tidningsredaktionerna i Umeå där jag rycker in och förstärker ibland som nyhetsreporter. Rättigheter och såväl ekologisk som social hållbarhet är ämnen som intresserar mig. 

För mig är det självklart att alla människor är lika mycket värda, oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionalitet och sexuell läggning. Redan som barn tog jag tydligt ställning mobbningen och upprördes över hierarkierna bland eleverna i skolan. Jag skulle tro att denna övertygelse, en stark tro på att journalistik kan göra världen mer rättvis, kombinerat med min stora nyfikenhet och en hög grad av envishet har odlat mitt intresse för grävande journalistik, rättighets- och hållbarhetsfrågor.